Keuringen

Tegenwoordig is iedere werkgever zich wel bewust van de verplichting dat arbeidsmiddelen die aan werkgevers ter beschikking gesteld worden regelmatig op hun veiligheid gecontroleerd moeten worden.

Te vaak wordt het laten uitvoeren van deze keuringen helaas nog gezien als een plicht, een noodzakelijk kwaad.

Het periodiek controleren en inventariseren van machines en gereedschappen brengt echter, indien het goed gebeurt, ook een aantal voordelen met zich mee waardoor de kosten voor de keuringen relatief makkelijk gecompenseerd worden.

Het belangrijkste maar minst voor de hand liggende voordeel ligt in de nauwgezette registratie van de geïnspecteerde gereedschappen en de jaarlijkse controle daarop.

Tijdens de jaarlijkse keuring wordt zo (vaak pijnlijk) duidelijk welke machines er ten opzichte van het voorgaande jaar niet meer worden aangetroffen. In de praktijk komt het niet zelden voor dat na één jaar zo’n 30 – 35 % van de elektrische handgereedschappen niet meer aanwezig is! Werkgevers zijn zich hiervan meestal niet bewust, in de loop van een jaar worden veel nieuwe machines gekocht, maar blijkbaar wordt vaak niet bijgehouden hoe veel er dat nou daadwerkelijk zijn. Dit zijn flinke aantallen, en dat dit grote financiële gevolgen heeft mag duidelijk zijn.

Waar de verdwenen machines zijn gebleven is veelal niet meer te achterhalen, maar het blijkt wel dat, als medewerkers er op worden aangesproken, en men zich realiseert dat er nu controle is op het verdwijnen van machines, het percentage “verdwenen” machines in de daarop volgende jaren drastisch daalt. 0% is helaas niet reëel, maar 10% is heel gebruikelijk. Om het effect nog te vergroten is het mogelijk om machines in mijn software te koppelen aan een medewerker, afdeling of bus waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel nog verder toeneemt.

om identificatie van de objecten mogelijk te maken worden zij voorzien van een uniek volgnummer welk door middel van graveren wordt aangebracht. Dit nummer is niet makkelijk uitwisbaar, en is ook na vele jaren nog goed leesbaar. Behalve voor de keuringsdoeleinden kan dit nummer ook intern gebruikt worden om bepaalde objecten aan een medewerken of bus te koppelen, of om, bijvoorbeeld op een drukke bouwlocatie waar meerdere partijen aan het werk zijn, zonder enige twijfel te bepalen welke machines van U zijn.

Rapportage van de uitgevoerde keuringen vindt plaats in de vorm van een PDF-bestand welk per Email wordt toegezonden.

Deze rapportage bevat allereerst een overzicht van de geïnspecteerde objecten, gesorteerd op het unieke objectnummer, met verder daarin opgenomen de omschrijving van het toestel, het merk, het type en het serienummer.

uiteraard zijn ook de keuringsrapporten van de gekeurde objecten in het bestand opgenomen.

Groot voordeel van aanleveren van de keuringsrapporten in digitale vorm is dat het nu heel eenvoudig is om dit ook op smartphone of tablet te bewaren, zodat U de keuringsrapporten altijd op de werkplek ter beschikking heeft.

Het objectoverzicht kan eventueel ook als Microsoft Excel bestand (.XLS) worden aangeleverd, zodat U dit intern kunt gebruiken voor beheer van de objecten.

 

Een tweede, iets meer voor de hand liggend maar vaak onderschat voordeel is dat tijdens de jaarlijkse keuringen heel veel kleine storingen die gedurende het jaar zijn ontstaan verholpen kunnen worden. Kleine ongemakken, waarvoor de machine niet meteen ter reparatie wordt aangeboden, maar die toch erg vervelend of zelfs schadelijk voor de machine kunnen zijn, zoals een kabelbreuk, een boorkop die al maanden niet meer goed werkt, een machine die al weken een vreemd geluid maakt, het komt met grote regelmaat voor. De overgrote meerderheid van deze ongemakken kan ter plekke worden verholpen, zodat de machine niet weggebracht hoeft te worden voor reparatie en hoge kosten voor grotere reparaties vaak voorkomen kunnen worden.

 

Reparaties die noodzakelijk zijn om een machine goed te kunnen keuren kunnen door mij (uiteraard indien gewenst) ter plekke worden uitgevoerd, waardoor het aantal machines dat afgekeurd of herkeurd moet worden over het algemeen zeer beperkt is. Het gaat dan meestal om wat kleinere reparaties, zoals het vernieuwen van netsnoeren, stekkers, pootdoppen van ladders, contactdozen van kabelhaspels, etc. De hiervoor vaak benodigde onderdelen zijn door jarenlange ervaring bekend, en in zeker 90% van de gevallen voorradig in de servicebus.